Barn- och utbildningsförvaltningen tar emot intresseanmälningar från de som vill arbeta inom förskolan.

Som vikarie ser vi att du har ett trevligt bemötande, är flexibel, har lätt för att samarbeta och är ansvarstagande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du är en god företrädare för vår kommun. När du arbetar som timvikarie förväntas det att du med kort varsel ska kunna ta arbete på olika enheter inom hela Skara kommunen.

För att arbeta som timvikarie ska du genomgå kommunens timvikarieutbildning. Denna genomförs regelbundet, ungefär va 6:e vecka, och är en informationsträff med en förskolechef.

Om man som nysvensk ansöker så har vi som krav att man genomfört SFI på D-nivå innan man kommer på informationsträff.

Det är meriterande om du har utbildning inom förskolan eller vård och omsorgsutbildning.

Rekrytering till kortare vikariat görs via vår förskolepool, som sköts via omsorgsförvaltningens bemanningsenhet. Vi arbetar med ett elektroniskt vikarieanskaffningssystem som heter Time care Pool. Detta innebär att alla vikarier måste ha en mobiltelefon för att ta emot sms. Vikarien behöver också ha tillgång till en dator för att kunna hantera Time care Pool.

Om din intresseanmälan är intressant för oss kommer vi att kalla dig till en timvikarieutbildning. Vid detta tillfälle ska du ha med dig ditt registerutdrag ur belastningsregistret i original och giltig legitimation.När du har godkänts som vikarie, registreras du i bemanningsenhetens förskolepool.

I Skara kommun strävar vi efter att i så hög grad som möjligt ha utbildad personal. Det innebär att du som inte har relevant utbildning får arbeta som mest 300 dagar inom Skara kommun. Om du efter denna period känner att du trivs och vill fortsätta arbeta med barn och elever så är vår förhoppning att du väljer att vidareutbilda dig inom dessa yrken.

Registerkontroll

Skara kommun vill stärka skyddet för barn och elever och tillämpar en utökning av det lagstadgade registerskyddet (lagen om registerkontroll 2000:873). Registerkontroll görs för all personal som anställs eller ska göra praktik inom Barn- och utbildningsförvaltningen. Blir du aktuell för tjänsten ska du kunna lämna in ett registerutdrag från Polisens belastningsregister. Registerutdraget ska gälla för anställning inom förskola, skola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Blankett för att beställa ett registerutdrag finns att ladda ner från webbplatsen www.polisen.se/Service.

Det tar oftast mellan 1-2 veckor att få det hemskickat.


Logga in och skicka intresseanmälan

Tillbaka till lediga jobb