Barn- och utbildningsförvaltningen tar nu emot intresseanmälningar från dig som är intresserad av att arbeta inom förskolan i Skara kommuns ytterområden Ardala, Axvall, Eggby och Varnhem

När du arbetar som timvikarie i vår verksamhet förväntas du med kort varsel kunna arbeta på olika enheter i våra ytterområden Ardala, Axvall, Eggby och Varnhem.

Om din intresseanmälan är intressant för oss kommer vi att kalla dig till en timvikarieutbildning, denna utbildning är obligatorisk för att arbeta som timvikarie hos oss. Utbildningen genomförs av ansvarig förskolerektor vid behov och är uppdelad på två tillfällen; dels en intervju och därefter en informationsträff. Till utbildningstillfället ska du ha med dig ditt registerutdrag ur belastningsregistret i original och giltig legitimation.

När du har godkänts som vikarie, registreras du i förskolepoolen som sköts via omsorgsförvaltningens bemanningsenhet. Vi arbetar med ett elektroniskt vikarieanskaffningssystem som heter Time care Pool. Detta innebär att alla vikarier måste ha en mobiltelefon för att ta emot sms och ha tillgång till en dator för att kunna hantera Time care Pool.

Vem är du?
Som vikarie inom förskolan behöver du ha relevant utbildning såsom barnskötarutbildning, förskollärarlegitimation eller annan som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du behöver också ha ett trevligt bemötande, vara flexibel, ha lätt för att samarbeta och vara en person som tar ansvar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du är en god företrädare för vår kommun. Du behöver ha goda kunskaper i svenska språket (tal och skrift)

Eftersom du kommer arbeta som vikarie i våra ytterområden är det viktigt att du har tillgång till bil.

I Skara kommun strävar vi efter att i så hög grad som möjligt ha utbildad personal. Det innebär att du som inte är utbildad barnskötare eller förskollärare får en tidsbegränsad anställning som "obehörig enligt skollagen". Om du efter denna period känner att du trivs och vill fortsätta arbeta inom förskolan så är vår förhoppning att du väljer att vidareutbilda dig inom dessa yrken.

Registerkontroll

Skara kommun vill stärka skyddet för barn och elever och tillämpar en utökning av det lagstadgade registerskyddet (lagen om registerkontroll 2000:873). Registerkontroll görs för all personal som anställs eller ska göra praktik inom Barn- och utbildningsförvaltningen. Blir du aktuell för tjänsten ska du kunna lämna in ett registerutdrag från Polisens belastningsregister. Registerutdraget ska gälla för anställning inom förskola, skola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Blankett för att beställa ett registerutdrag finns att ladda ner från webbplatsen www.polisen.se/Service.

Det tar oftast mellan 1–2 veckor att få det hemskickat.


Logga in och skicka intresseanmälan

Tillbaka till lediga jobb