Inom omsorgsförvaltningen finns verksamheterna äldreomsorg, funktionshinder samt individ- och familjeomsorg. För arbete inom omsorgsförvaltningen krävs utbildning. Vilken utbildning beror på uppgiften. Exempelvis krävs för att arbeta som undersköterska, att Du har godkänd vård och omsorgsutbildning. Vi kräver också att Du har fyllt 18 år och att du har körkort B för manuell växellåda.

 Inom Omsorgsförvaltningen strävar vi efter att i så hög utsträckning som möjligt ha rätt utbildad personal. Om Du inte har den utbildning som krävs, kan Du som längst få arbeta i 250 dagar sammanlagt inom kommunen. Om Du efter denna period känner att Du trivs och vill fortsätta arbeta inom Omsorgsförvaltningen är vår förhoppning att Du väljer att utbilda dig.

Registerkontroll efterfrågas för all personal som anställs i Omsorgsförvaltningens bemanningsenhet. Blir Du aktuell för anställning ska Du kunna lämna in ett registerutdrag från Polisens belastningsregister.
Blankett för att beställa ett registerutdrag finns att ladda ner från Polisens webbsida:
https://polisen.se/Global/www och Intrapolis/Blanketter/Registerutdrag/RPS-442-9-LSS-barn.pdf

Om du tidigare vart anställd men inte arbetat aktivt de senaste tre månaderna eller längre tillbaka måste du anmälan ditt intresse på nytt.


Logga in och skicka intresseanmälan

Tillbaka till lediga jobb