Feriepraktik 2023

Feriepraktik är en utmärkt chans för dig att prova på arbetslivet med hjälp av en handledare och bilda en egen uppfattning om hur det är ute på en arbetsplats.

För att kunna söka ska du vara född 2006 eller 2007 och folkbokförd i Skara kommun.  När handledaren har visat dig arbetsuppgifterna är det viktigt att du förstår och följer de eftersom du själv ska kunna utföra arbetsuppgifterna på arbetsplatsen.

Arbetsuppgifter

Feriepraktik sker i första hand i kommunens förvaltningar, bolag eller föreningar. Exempel på platser är:

  • Förskola/fritids 
  • Vård & omsorg
  • Kök
  • Fastighetsskötsel/parkarbetare  
  • Unga kommunutvecklare
  • Räddningstjänsten
  • Kiosk Ardalabadet

Information om perioder

Feriepraktiken kommer att ske under 3 veckor där man praktiserar 90 timmar totalt. Dessa tre veckor infaller i huvudsak under två perioder.  

Period 1 (första delen av sommaren) vecka 26-28, 2023-06-26 - 2023-07-16

Period 2 (andra delen av sommaren) vecka 30-32, 2023-07-24 - 2023-08-13

Det vanligaste är att man under period 1 praktiserar v.26-28, och under period 2 v.30-32. Dock finns det vissa undantag, exempelvis är vissa platser förlagda mellan v. 25-27 eller mellan v.29-31. Får ni erbjudande om plats kommer ni få information om exakt vilka veckor ni ska praktisera. 

Lönen är 67 kr/timmen inklusive semesterersättning.

Ansökan Ansökningstiden är 13 mars till och med den 9e april. Därefter sker lottning av platserna. Blir man inte lottad under första omgången hamnar man automatiskt på en reservlista. Reservantagningen pågår fram till mitten av juni. Du är inte garanterad en feriepraktikplats under sommaren. 

Viktigt! När du ansöker om plats vill vi att du gör minst 3 val i prioriterad ordning. Ju fler val du väljer, desto större är chansen att du får en plats. Du kan göra max 10 val.  

När din ansökan är registrerad får du tillbaka ett svarsmail att ansökan är mottagen. Det är viktigt att du använder en e-postadress som tillhör dig och du har ansvar för att ha regelbunden bevakning på den, även under sommaren. Använd ej din e-post som du har i skolan. All kontakt sker via mail.

Tänk på att du måste svara JA eller NEJ till platsen, annars riskerar du förlora din plats.

 

Välkommen med din ansökan!

 

Skara kommun

Arbetsmarknadsenheten Spektra  

feriepraktik@skara.se

 

 

 

 

 

 

Ansökningstiden har gått ut.

Tillbaka