Inom samhällsbyggnadskontoret finns verksamheterna bygg, plan och miljö.
Exempel på yrken är byggnadsinspektör, arkitekt, mätningsingenjör, miljöinspektör och livsmedelsinspektör.


Inloggen en open sollicitatie versturen

Terug naar vacatures