Sjuksköterskeenheten är en verksamhet inom omsorgsförvaltningen. För arbete inom sjuksköterskeenheten krävs utbildning som sjuksköterska/distriktsköterska. Vi kräver också att Du har fyllt 18 år och att har körkort B för manuell växellåda.

Som sjuksköterska utför du sedvanliga sjuksköterskeuppgifter och som student med avslutad termin 4 eller 5 på sjuksköterskeprogrammet kommer du arbeta på delegation med diverse sjukvårdsuppgifter.

Inom Omsorgsförvaltningen strävar vi efter att i så hög utsträckning som möjligt ha rätt utbildad personal. Om Du inte har den utbildning som krävs, kan Du som längst få arbeta i 250 dagar sammanlagt inom kommunen.

Om du tidigare vart anställd men inte arbetat aktivt de senaste tre månaderna eller längre tillbaka måste du anmälan ditt intresse på nytt.

(Om du studerar på sjuksköterskeprogrammet är du varmt välkommen att söka intresseanmälan för vård och omsorg så länge)


Inloggen en open sollicitatie versturen

Terug naar vacatures